El roure de fulla petita (Quercus faginea) és l’espècie de roure més adaptada a la sequedat ambiental de la comarca. Les seves fulles són marcescents i el seu fruit és l’aglà. Temps enrere s’aprofitava periòdicament per obtenir-ne llenya i aglans per donar menjar als porcs.

Els dos roures de cal Vilàs, separats entre si per uns 50 m, són els exemplars més grossos d’un conjunt notable de roures de grans dimensions. Un d’ells és la qüercínia de més diàmetre inventariada a la comarca.

Dimensions:
188 cm Ø
18 m alçada
17 m Ø  capçada

Coordenades i municipi:
352459–4669055
1025 m
Coll de Nargó

Categoria i propietat:
Monumentals i de propietat privada

Accés:
Pista forestal
Tocant a la pista

Als voltants de Valldarques hi ha altres arbres molt interessants.
FOTO: Jordi Dalmau i Ausàs-AUBÈRRIA