ALZINA DE SANT LLEÏR

Quercus ilex subsp. ballota

 

DADES:

Situació geogràfica UTM: 0385170 / 4666930

Diàmetre a 1,30 m (diàmetre a l'alçada del pit): 57 cm

Volt del Canó (perímetre a l'alçada del pit): 1,79 m

Alçària total: 14 m

Alzina de Sant Lleïr
Cedida per la Montse i el David